کوکوپیت قالبی

245,000 تومان

ظرفیت بالای نگهداری آب

عاری از بذر علف هرز و عامل بیماری زا

ارسال گلخانه یار از روز کاری دیگر

موجود

کوکوپیت قالبی

245,000 تومان

دسته: