بذر یونجه همدانی

8,000 تومان

مقدار بذر در هر بسته: 15 گرم

نام علمی:  Medicago sativa

ارتفاع یونجه همدانی: 70 تا 80 سانتی متر

ارسال گلخانه یار از روز کاری دیگر

موجود

بذر یونجه همدانی

8,000 تومان

دسته: