بذر کینوا

8,000 تومان

تعداد بذر در هر بسته: 100 عدد

نام علمی: Chenopodium quinoa

دمای جوانه زنی: 18 تا 23 درجه سانتی گراد

دوره زندگی: یک ساله

ارسال گلخانه یار از 2 روز کاری دیگر

موجود

بذر کینوا

8,000 تومان