بذر کلم زینتی پاکوتاه

5,000 تومان

تعداد بذر در هر بسته: 35 عدد

نام علمی: Brassica oleracea Acephala 

دمای جوانه زنی: 18 درجه سانتی گراد

دوره زندگی: 1 ساله

2 در انبار

بذر کلم زینتی پاکوتاه

5,000 تومان