بذر کلم زینتی پاکوتاه

8,000 تومان

تعداد بذر در هر بسته: 25 عدد

نام علمی: Brassica oleracea Acephala 

دوره زندگی: 1 ساله

? ارسال گلخانه یار از 2 روز کاری دیگر

موجود

بذر کلم زینتی پاکوتاه

8,000 تومان