بذر مرزه

5,000 تومان

تعداد بذر در هر بسته: 8 گرم

نام علمی: Satureja

دمای جوانه زنی: 20 تا 22 درجه سانتی گراد

دوره زندگی: یک ساله

2 در انبار

بذر مرزه

5,000 تومان