بذر مرزه

8,000 تومان

مقدار بذر در هر بسته: 4 گرم

نام علمی: Satureja

دوره زندگی: یک ساله

ارسال گلخانه یار از 2 روز کاری دیگر

موجود

بذر مرزه

8,000 تومان