بذر ماش

5,000 تومان

تعداد بذر در هر بسته: 50 عدد

نام علمی: Vigna radiata

عمق کشت: 2 تا 4 سانتی متر

دوره زندگی: 1 ساله

5 در انبار

بذر ماش

5,000 تومان