بذر چغندر لبویی

8,000 تومان

مقدار بذر در هر بسته: 4 گرم

نام علمی: Beta vulgaris

دمای جوانه زنی: 16 تا 18 درجه سانتی گراد

دوره زندگی: 2-1 ساله

ارسال گلخانه یار از 2 روز کاری دیگر

ناموجود