بذر فیسالیس سبز سینسروس

5,000 تومان

تعداد بذر در هر بسته: 10 عدد

نام: Physalis

دمای جوانه زنی: 23 الی 25 درجه سانتی گراد

دوره زندگی: 1 ساله

ناموجود

دسته: