بذر فیسالیس بنفش

5,000 تومان

تعداد بذر در هر بسته: 10 عدد

نام: Purple tomatillo

دمای جوانه زنی: 21 الی 26 درجه سانتی گراد

دوره زندگی: 1 ساله

ناموجود

دسته: