بذر شنبلیله

3,000 تومان

مقدار بذر در هر بسته: 5 گرم

نام لاتین: Fenugreek 

مدت زمان جوانه زنی: 3 تا 4 روز

عمق کاشت بذر: 3 تا 4 میلیمتر

4 در انبار

بذر شنبلیله

3,000 تومان