بذر شنبلیله

8,000 تومان

مقدار بذر در هر بسته: 4 گرم

نام لاتین: Fenugreek 

مدت زمان جوانه زنی: 3 تا 4 روز

ارسال گلخانه یار از 2 روز کاری دیگر

موجود

بذر شنبلیله

8,000 تومان