بذر شلغم

5,000 تومان

مقدار بذر در هر بسته: 8 گرم

نام لاتین: Turnip

دمای جوانه زنی: 10 – 21 درجه سانتی گراد

دوره زندگی: 1 ساله

5 در انبار

بذر شلغم

5,000 تومان