بذر شاهی

5,000 تومان

تعداد بذر در هر بسته: 5 گرم

نام علمی: Lepidium sativum

دمای جوانه زنی: 27-21 درجه سانتی گراد

دوره زندگی: یک ساله

2 در انبار

بذر شاهی

5,000 تومان