بذر شاهی

8,000 تومان

مقدار بذر در هر بسته: 4 گرم

نام علمی: Lepidium sativum

دوره زندگی: یک ساله

ارسال گلخانه یار از روز کاری دیگر

موجود

بذر شاهی

8,000 تومان