بذر تره

8,000 تومان

مقدار بذر در هر بسته: 4 گرم

نام علمی: Allium schoenoprasum

دوره زندگی: چند ساله

ارسال گلخانه یار از روز کاری دیگر

موجود

بذر تره

8,000 تومان