بذر ترب سفید

5,000 تومان

مقدار بذر در هر بسته: 3 گرم

نام علمی: Raphanus sativus

دمای جوانه زنی: 15 درجه سانتی گراد

دوره زندگی: 1 ساله

ناموجود