بذر بامیه سبز

5,000 تومان

تعداد بذر در هر بسته: 5 گرم

نام علمی: Abelmoschus esculentus

دمای جوانه زنی: 21 تا 30 درجه سانتی گراد

دوره زندگی: 1 ساله

3 در انبار

بذر بامیه سبز

5,000 تومان