بذر بامیه سبز

8,000 تومان

مقدار بذر در هر بسته: 4 گرم

نام علمی: Abelmoschus esculentus

دوره زندگی: 1 ساله

ارسال گلخانه یار از روز کاری دیگر

موجود

بذر بامیه سبز

8,000 تومان