بذر آویشن باغی معطر

8,000 تومان

تعداد بذر در هر بسته: 30 عدد

نام علمی: Thymus vulgaris

دمای جوانه زنی: ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد

رشد اولیه: بسیار کند

ارسال گلخانه یار از روز کاری دیگر

 

موجود

بذر آویشن باغی معطر

8,000 تومان