در انبار موجود نمی باشد

گیاهان دارویی

بذر آویشن باغی معطر

5,000 تومان

سبزی های برگی

بذر اسفناج

5,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

گیاهان دارویی

بذر بابونه آلمانی

5,000 تومان

سبزی های میوه ای

بذر بامیه سبز

5,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

سبزی های پیازی

بذر پیازچه

5,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

سبزی های ریشه ای

بذر ترب سفید

5,000 تومان

سبزی های ریشه ای

بذر تربچه

5,000 تومان

سبزی های برگی

بذر تره

5,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

سبزی های برگی

بذر جعفری

5,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

سبزی های ریشه ای

بذر چغندر برگی

5,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

سبزی های ریشه ای

بذر چغندر لبویی

5,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد

سبزی های برگی

بذر شاهی

5,000 تومان