مگس سفید گلخانه

Trialeurodes vaporariorum

 

حشره بالغ و پوره های این آفت از شیره گیاهی می مکند. که البته تغذیه پوره ها شدیدتر بوده و خسارت بیشتری را وارد می آورند.

 

شکل شناسی

طول بدن حشره بالغ: 1.5 – 1 میلیمتر

ماده ها معمولا بزرگتر از افراد نر هستند.

بدن و بالها سفید رنگ بوده که این رنگ ناشی از ماده سفید رنگ مومی و چسبناکی است که روی بدن را می پوشاند.

سیکل زندگی

1- تخم: تخم ها به شکل بیضی (ابتدا سبز متمایل به زرد بوده و سپس به رنگ تیره در می آیند)

2- پوره: 4 مرحله پورگی که مرحله آخر همان شفیرگی می باشد.

3- شفیره

4- حشره بالغ

خسارت

 

4-12 نسل در سال دارد و تعداد نسل ها وابسته به شرایط مختلفی (اقلیم،فصل و…) است.

تغذیه از شیره گیاهی توسط پوره ها و حشرات کامل سبب ضعف گیاهان و توقف رشد می شود.

گیاهان میزبان

 

خیار، گوجه فرنگی، ریحان، کاهو، سیب زمینی، خربزه، کدو، نخودفرنگی، توتون، لوبیا و…

گیاهان زینتی: ژربرا، شمعدانی، داودی، گل کاغذی، بگونیا، گل میمون، شاه پسند، ختمی چینی و …

 

کنترل بیولوژیک

 

زنبور پارازیتویید 

Encarsia formosa Gahan

 

 

 

 

 

روش های کنترل

 

کاشت نشاء یا نهال بدون آلودگی

 

کنترل و مبارزه با علف های هرز

 

ضدعفونی گلخانه قبل از شروع کشت

 

 

کنترل شیمیایی

 

(با استفاده نکردن از سموم شیمیایی به طبیعت و سلامت انسانها احترام بگذاریم)

استفاده از سموم جز در شرایط الزام توصیه نمی شود.

برای انتخاب سم از نظر گیاهپزشک منطقه خود استفاده نمایید.