مگس سفید گلخانه

Trialeurodes vaporariorum

 

حشره بالغ و پوره های این آفت از شیره گیاهی می مکند. که البته تغذیه پوره ها شدیدتر بوده و خسارت بیشتری را وارد می آورند.

 

 

شکل شناسی

 

طول بدن حشره بالغ: 1.5 – 1 میلیمتر

ماده ها معمولا بزرگتر از افراد نر هستند.

بدن و بالها سفید رنگ بوده که این رنگ ناشی از ماده سفید رنگ مومی و چسبناکی است که روی بدن را می پوشاند.

سیکل زندگی

 

1- تخم: تخم ها به شکل بیضی (ابتدا سبز متمایل به زرد بوده و سپس به رنگ تیره در می آیند)

2- پوره: 4 مرحله پورگی که مرحله آخر همان شفیرگی می باشد.

3- شفیره

4- حشره بالغ

زیست شناسی

 

 

شما این بخش رو کامل کنید

 

شما با ارسال توضیحات تکمیلی ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

 

 

گیاهان میزبان

 

خیار، گوجه فرنگی، ریحان، کاهو، سیب زمینی، خربزه، کدو، نخودفرنگی، توتون، لوبیا و…

گیاهان زینتی: ژربرا، شمعدانی، داودی، گل کاغذی، بگونیا، گل میمون، شاه پسند، ختمی چینی و …

 

خسارت

 

4-12 نسل در سال دارد و تعداد نسل ها وابسته به شرایط مختلفی (اقلیم،فصل و…) است.

تغذیه از شیره گیاهی توسط پوره ها و حشرات کامل سبب ضعف گیاهان و توقف رشد می شود.

 

کنترل بیولوژیک

 

زنبور پارازیتویید 

Encarsia formosa Gahan

 

 

 

 

 

روش های کنترل

 

کاشت نشاء یا نهال بدون آلودگی

 

کنترل و مبارزه با علف های هرز

 

ضدعفونی گلخانه قبل از شروع کشت

 

 

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال توضیحات تکمیلی ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.