کرم سفید ریشه

polyphylla olivieri

 

این آفت بسیار پلی فاژ بوده و روی انواع درختان میوه و گیاهان زراعی و غده ای ایجاد خسارت می کند.

 

شکل شناسی

طول بدن حشره بالغ: 40-30 میلیمتر

عرض بدن: 20 میلیمتر

رنگ عمومی بدن قهوه ای تیره تا سیاه است که توده هایی از پولک های صدفی رنگ روی آنها را پوشانیده است. این پولکها به صورت نوار یا لکه های سفید رنگ در سطح پشتی سر، قفس سینه و بالپوشها نمایان می باشند.

سیکل زندگی

 

1- تخم: بیضی شکل نزدیک به کروی، به رنگ سفید صدفی

2- لارو

3- شفیره

4- حشره بالغ

 

زیست شناسی

 

گیاهان میزبان

 

درختان میوه

 

گیاهان زراعی

 

گیاهان غده ای

 

کنترل بیولوژیک

 

روش های کنترل

 

 

جمع آوری و از بین بردن لاروها و حشرات کامل

 

شخم عمیق

 

 

کنترل شیمیایی

 

(با استفاده نکردن از سموم شیمیایی به طبیعت و سلامت انسانها احترام بگذاریم)

استفاده از سموم جز در شرایط الزام توصیه نمی شود.

برای انتخاب سم از نظر گیاهپزشک منطقه خود استفاده نمایید.