سوسک کلرادو

سوسک برگخوار سیب زمینی

 

یکی از مهمترین آفات سیب زمینی در نقاط مختلف جهان است.

در سال 1811 میلادی در ایالت کلرادو توسط توماس نوتال جمع آوری شد.

 

شکل شناسی

 

طول بدن حشره کامل: 11-9 میلیمتر

عرض بدن: 6 میلیمتر

به شکل بیضی کشیده و در سطح پشتی برآمده و محدب می باشد.

بالپوش ها زرد مایل به قرمز حنایی بوده و روی هر یک از آنها 5 نوار تیره مشاهده می شود.

سیکل زندگی

 

1- تخم: (دسته 20-87 تایی) سطح زیرین برگ و گاهی روی زمین

2- لارو: دارای 4 سن لاروی می باشد.

3- شفیره: به طول 11-8 میلیمتر و به رنگ زرد متمایل به صورتی می باشد.

4- حشره کامل: 2-3 نسل در سال

 

زیست شناسی

 

دوره زندگی این حشره شامل 7 مرحله (تخم، 4 سن لاروی، شفیره و بالغ)

این حشره به رطوبت کم و دمای زیاد حساس بوده و از بین می رود.

دوره جنینی: 5/5 ± 9/5 روز

دوره لاروی: 6 ± 22 روز

دوره شفیرگی: 6/5 ± 18/5

گیاهان میزبان

 

سوسک کلرادو، سیب زمینی را جهت تغذیه ترجیح می دهد.

اما در صورت نبود میزبان مرجح از بادمجان، گوجه فرنگی، تاجریزی، فلفل، توتون، تاج خروس، تاتوره، سلمه تره و گزنه نیز تغذیه می کند.

 

این آفت ناقل بیماریهای ویروسی و باکتریایی سیب زمینی مانند:

پژمردگی باکتریایی

(Pseudomonas solanacearum)

نیز می باشد.

کنترل بیولوژیک

 

سن شکارگر

Perillus bioculatus

 

سن شکارگر

Podisus maculiventris

 

قارچ بیماریزای

Beauveria bassiana

 

شکارگر

Arilus cristatus

 

کنترل مکانیکی و زراعی

 

جمع آوری و انهدام حشرات کامل و دسته جات تخم در آغاز فصل زراعی

 

رعایت تناوب کشت: کشت گندم و یا چاودار و سایر گیاهان غیر میزبان

 

استفاده از واریته های زود رس و برداشت سریع محصول رسیده

 

استفاده از ارقام مقاوم

 

 

کنترل شیمیایی

 

لاروهای سنین ۱و ۲ اغلب به وسیله حشره کشها کشته می شوند،

اما لاروهای سنین بالا به سختی از بین می روند.

حشرات ماده نسبت به حشرات نر دربرابر سموم مقاومت بیشتری دارند که این تحمل به سم با مقدار چربی موجود دربدن حشره رابطه مستقیم دارد.

استفاده از سموم جز در شرایط الزام توصیه نمی شود. برای انتخاب سم از نظر گیاهپزشک استفاده نمایید.