شته سبز هلو

Myzus Persicae

 

این حشره متداول ترین آفت درختان میوه هسته دار است.

ناقل برخی از بیماری های مهم ویروسی نظیر TEV و PVY می باشد.

 

شکل شناسی

 

طول بدن حشره : 2.5 _ 1.5 میلیمتر

بدن ماده های بکرزا بی بال به رنگ سبز تا سبز مایل به زرد بوده و شاخکها کوتاهتر از طول بدن می باشد.

 

 

سیکل زندگی

 

شما این بخش رو کامل کنید

 

شما با ارسال توضیحات تکمیلی ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

 

 

زیست شناسی

 

شته سبز هلو، زمستان را به صورت تخم های سیاه و براق روی سرشاخه ها و تنه درختان میوه هسته دار به سر می برد.

این آفت در گلخانه ها در تمام طول سال فعال می باشد.

گیاهان میزبان

 

هلو، شلیل، گوجه سبز، آلو، زردآلو، بادام و …

گوجه فرنگی، سیب زمینی، توتون، فلفل، کلم پیچ، گل کلم، اسفناج، کوکب، مرکبات و گونه هایی از غلات

خسارت

 

حشره بالغ و پوره های آن با استقرار در سطح زیرین برگ گیاهان میزبانهای مورد حمله، سبب پیچیدگی برگ آنها می گردند. در این حالت سرشاخه های آلوده به رنگ زرد در آمده و رشد آنها متوقف می شود.

کنترل بیولوژیک

 

 

Coccinella septempunctata

 

 

 

روش های کنترل

 

 

استفاده از ارقام مقاوم

 

 

 

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال توضیحات تکمیلی ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.