گیاهان زینتی

آگلونما

Aglaonema

بامبو

 Dracaena sanderiana

دیفن باخیا

Dieffenbachia

فیتونیا

Fittonia