کتاب کشاورزی | گلخانه یار

دانلود کتاب های الکترونیکی در حوزه کشاورزی به زبان انگلیسی

پسورد تمامی فایل ها: golkhaneyar

گلخانه (سازه، تجهیزات، کشت، تغذیه)

مواد تنظیم کننده رشد | کشت بافت گیاهی

Plant Growth Substances

…Principles and

Richard N. Arteca 

Date Palm Biotechnology Protocols (I)

… ,Jameel M

Date Palm Biotechnology Protocols (II)

… ,Jameel M

Plant Cell and Tissue Culture

 

… ,Karl-Hermann

Plant Tissue Culture

…Techniques and

Roberta H. Smith

Plant Tissue Culture

…An Introductory

… Sant Saran

Applications of Plant Tissue Culture

… ,P. Ponmurugan

Plant Tissue Culture

…Development and

Robert N. Trigiano

Plant Tissue Culture Propagation

… ,Mohammad A

آفات گیاهی | بیماری های گیاهی

سفارش کتاب

اگه کتاب (کشاورزی به زبان انگلیسی) لازم داری و بالا نتونستی پیداش کنی، اسم کتاب رو برامون بفرست تا در اولین فرصت داخل سایت قرارش بدیم.

سفارش کتاب در کتابخانه گلخانه یار