سفارش کمپوست قارچ دکمه ای

کمپوست و خاک پوششی قارچ دکمه ای
  • ابعاد هر بلوک 60*40 سانتی متر
  • هر 20 کیسه خاک پوششی ≈ 1 مترمکعب خاک