مشاوره تخصصی کشاورزی

 

مشاوره حضوری و غیرحضوری

احداث گلخانه، تجهیزات گلخانه و مدیریت گلخانه

روش های کشت گلخانه ای: خاکی، هیدروپونیک، آیروپونیک و آکواپونیک

پرورش قارچ دکمه ای، گانودرما، شاه صدف، شیتاکه و صدفی

علوفه هیدروپونیک

و …..

 

هماهنگی برای مشاوره: 09147021202