غلات

M1124

جو

M1125

ذرت

M1126

برنج

M1128

سورگوم

M1127

یولاف

M1130

چاودار

M1129

ارزن

غلات

غلات

 

غلات (Cereals) از کلمه Ceres به معنی الهه زراعت(اساطیر روم) منشاء گرفته است. و شامل گیاهانی نظیر گندم، جو، ذرت، برنج، سورگوم، چاودار، یولاف و ارزن می باشد.

غلات به گروهی از گیاهان علفی از خانواده گندمیان یا گرامینه (Poaceae) گفته می شود که دانه های ریز آنها مصرف خوراکی دارند.

غلات مهم ترین گیاهان غذایی کره زمین بوده و حدود 75% غذای مردم از غلات تامین می گردد.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.