کشت بافت

M241

انواع کشت بافت

M242

آزمایشگاه کشت بافت

M240

تجهیزات آزمایشگاهی

M245

محیط کشت

M244

ضدعفونی مواد گیاهی

M243

مراحل کشت

M454

واژه نامه (کشت بافت)

کشت بافت

کشت بافت

 

کشت بافت و سلول گیاهی روشی است که اجزای مختلف گیاه (سلول، پروتوپلاست، جنین، بافت، اندام و…) در شرایط آزمایشگاهی و به طور کامل سترون (استریل) روی یک محیط غذایی قرار می گیرند و در شرایط محیطی مناسب نگهداری می شوند.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما