کشت بافت

M241

انواع کشت بافت

M242

آزمایشگاه کشت بافت

M240

تجهیزات آزمایشگاهی

M245

محیط کشت

M244

ضدعفونی مواد گیاهی

M243

مراحل کشت

کشت بافت

کشت بافت

 

کشت بافت و سلول گیاهی روشی است که اجزای مختلف گیاه (سلول، پروتوپلاست، جنین، بافت، اندام و…) در شرایط آزمایشگاهی و به طور کامل سترون (استریل) روی یک محیط غذایی قرار می گیرند و در شرایط محیطی مناسب نگهداری می شوند.

تبلیغات

محل تبلیغات شما