کتابخانه کشاورزی | گلخانه یار

کتابخانه کشاورزی گلخانه یار | جامع ترین کتابخانه الکترونیکی کشاورزی در ایران است که می‌کوشد با گستره‌ای از کتاب‌های کشاورزی برای طیف وسیعی از کاربران تجربه فوق‌العاده دسترسی به کتاب و خواندن آن در دستگاه‌های هوشمند را فراهم کند.

دانلود کتاب های الکترونیکی در حوزه کشاورزی

به زبان لاتین

از کانال تلگرام گلخانه یار

پسورد تمامی فایل ها: golkhaneyar

M499

گلخانه

P50
M145
M150
M153
M174
M175
M915
M985

محصولات زراعی و گلخانه ای

M677
M251
M249
M160
M275
M259
M260
M159
M568
M793
M991
M994 1
M1266

آفات، بیماریها و اختلالات گیاهی

M143
M122
P49
P48
P47
P46
M195
M194
M111
M147
M742
M743
M784
M785
M789
M981
M993
M1031 1
M1033 1
M1040 1
M1041 1

کنترل بیولوژیک

M449
M434
M378
M541
M469
M889
M1049

تغذیه گیاهی

M518
M450
M347
M359
M261
M404
M763
M883
M1048

نور مصنوعی

M607
M361
M732

پس از برداشت

M615
M376

آب، خاک و گیاه

M658
M657
M360
M782
M797
M1034 1

کاکتوس

M496
M1055

درخت و درختچه ها

M617
M394
M393
M276
M277
M284
M332
M577
M1046
M1167

آناتومی، فیزیولوژی گیاهی و فتوسنتز

M565
M564
M733
M996 1
M1057

تنش گیاهی

M1052
M1054

گیاهان دارویی

M1053

بذر

M534
M527

قارچ

P51
P52
M151
M537
P53
M248
M1050

کشت بافت | مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

P41
P42
P43
P44
P45
M451
M791
M597
M792

ژنتیک، اصلاح، مولکولی و ...

M154
M112
M155
M790
M1051

پرورش دام

M346
M377

دایرة المعارف گیاهان

M678
M819

بونسای

M707

آبزی پروری، ماهی

M1056
M1247

درخواست کتاب

اگه کتابی خواستی و داخل کتاب های بالا پیداش نکردی، اسمش رو برامون بفرست تا داخل سایت قرارش بدیم.

درخواست کتاب:

تبلیغات (کد C)

M499