گرده افشانی

M446
M447
M448

گرده افشانی

گرده افشانی

 

زنبور بامبل

بهترین روش گرده افشانی می باشد.

نیازمند شرایط اقلیمی بسیار مساعد برای گرده افشانی موفق می باشد.

 

گرده افشانی مکانیکی

با لرزاندن و شیک بوته های گوجه فرنگی عمل گرده افشانی 2 بار در روز  انجام می شود.

شرایط محیطی اگه مناسب نباشد، گرده افشانی یا انجام نمی شود و یا ناقص انجام می شود. و یا باعث ایجاد گوجه فرنگی ها به صورت Cat-facing می شود. 

 

گرده افشانی با هورمون

 

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما