گرده افشانی

M446

زنبور بامبل

 

بهترین روش گرده افشانی می باشد.

نیازمند شرایط اقلیمی بسیار مساعد برای گرده افشانی موفق می باشد.

M447

گرده افشانی مکانیکی

 

با لرزاندن و شیک بوته های گوجه فرنگی عمل گرده افشانی 2 بار در روز  انجام می شود.

شرایط محیطی اگه مناسب نباشد، گرده افشانی یا انجام نمی شود و یا ناقص انجام می شود. و یا باعث ایجاد گوجه فرنگی ها به صورت Cat-facing می شود. 

M448

گرده افشانی با هورمون