مراحل صدور مجوز

M271

مراحل صدور مجوز

 

1- ارائه درخواست کتبی متقاضی جهت اخذ پروانه تاسیس گلخانه به همراه کلیه مدارک لازم (مدارک مربوط به زمین، آب و…) به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.

2- ارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسی برای امور کارشناسی 

3- اخذ تاییدیه طرح توجیهی متقاضی 

4- اخذ مدارک، بررسی و تکمیل پرونده متقاضی برای صدور پروانه تاسیس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان.

5- بررسی و اعلام نظر درکمیته فنی صدور پروانه استان (مستقر درسازمان نظام مهندسی)

6- معرفی مهندس سازه، مشاور، پیمانکار و ناظر واجد صلاحیت مندرج در بندها و تبصره هاي مرتبط فصلنامه به متقاضي جهت عقد قرارداد با ايشان برای شروع عملیات ساخت گلخانه.

7 صدور پروانه تاسیس گلخانه

 

نکته: برای دیوارکشی باید 80درصد سطح زمین به سازه گلخانه اختصاص یابد(یعنی اگر متراژ زمین 10000 متر باشد، برای دیوارکشی کامل زمین. باید 8000متر سازه احداث شود). برای مجوز شروع دیوارکشی باید 30درصد از پروژه جلو رفته باشد.

 

مدت اعتبار پروانه تاسیس 2 سال می باشد.

برای دریافت پروانه توسعه، باید 80 درصد از طرح اجرای گلخانه انجام پذیرفته باشد.

 

✓ برای مطالعه تبصره ها و نکات تکمیلی، فایل را از لینک پایین صفحه دانلود کنید.

M270

تعهدات

 

متقاضي متعهد مي شود واحد گلخانه و قارچهاي خوراكي را طبق طرح و نقشه مصوب و مطابق با دستورالعمل هاي موجود در نظام گلخانه ايجاد نمايد.

 

متقاضي متعهد مي گردد عمليات پروژه خود را با هماهنگي و اطلاع مهندس ناظر و پس از بازديد، تاييد و تكميل فرم شروع عمليات توسط ناظر، آغاز نمايد.

 

استفاده از زمين و تجهيزات مربوط به گلخانه و واحد پرورش قارچ خوراكي در موارد غيرمرتبط با فعاليت گلخانه و پرورش قارچ خوراكي ممنوع بوده و صرفاً براي فعاليتهاي گلخانه اي و پرورش قارچ خوراكي مجاز مي باشد لذا متقاضي متعهد مي گردد كه هيچگونه فعاليت غير از فعاليت توليد محصولات گلخانهاي را در قطعه زمين مورد صدور پروانه گلخانه انجام ندهد و در صورت گزارش مهندس ناظر و لغو پروانه، سايت زمين را به حالت اوليه خود برگرداند و در غير اين صورت برابر مقررات اقدام و خسارات وارده از نامبرده اخذ خواهد شد.

 

حق انتفاع از مزاياي قانوني پروانه متعلق به دارنده آن مي باشد و انتقال حق انتفاع با موافقت صادر كننده پروانه بلامانع مي باشد.

در صورت واگذاري يا فروش اراضي مندرج در پروانه تاسيس و در صورت واجد شرايط بودن خريدار، پروانه فوق الذكر به نام خريدار شود و مراتب توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان به ادارات و سازمانهاي ذيربط اعلام گردد.

دارندگان پروانه تأسيس بايد به محض اتمام عمليات ساخت واحد گلخانه اي و تاييد مهندس ناظر قبل از بهره برداري به سازمان نظام مهندسي كشاورزي استان مراجعه و مراتب را جهت صدور پروانه بهره برداري اعلام نمايند.

 

✓ برای مطالعه تبصره ها و نکات تکمیلی، فایل را از لینک پایین صفحه دانلود کنید.

مراحل صدور مجوز

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما