تسهیلات گلخانه

M272

تسهیلات و خوداجرایی

 

خود اجرایی: به پروژه هایی اطلاق می گردد که سرمایه گذار با سرمایه شخصی و بهره گیری از توان کارشناسی و تجربی خود قصد احداث گلخانه به شیوه های نو آورانه و یا خاص را دارد . دراین گونه از پروژه ها ارائه تعهد نامه رسمی توسط کارفرما مبنی بر رعایت ضوابط فنی و استفاده از پیمانکاران ذیصالح سازمان نظام مهندسی کشاورزی شرط صدور پروانه تاسیس می باشد .

 

تسهیلات: مراجعه به سامانه یکپارچه تسهیلات اعتباری (سیتا)، جهت درخواست تسهیلات (مدارک زمین، استعلامات و … مورد نیاز می باشد.)

 

 

نکته: بهره بردار نباید در سامانه بانکی بدهکار باشد.

M273

مراحل دریافت تسهیلات

 

✓ بررسی مدارک (کارگروه مدیریت های جهاد کشاورزی (کارشناس باغبانی و کارشناس تولیدات گیاهی))

✓ موافقت با طرح در کارگروه شهری 

✓ ارجاع به کارگروه استانی (درخواست مبلغ و ویرایش)

✓ ارجاع به شعب استان . ارجاع به شعب شهری

نکته: میزان وام اگر بیشتر از 10 میلیارد باشد. ارجاع به کارگروه ملی

تخصیص تسهیلات گلخانه:

میزان تسهیلات: 20درصد آورده بهره بردار و 80 درصد وام می باشد. و سود تسهیلات 14-14.5 درصد می باشد. و وام توسعه 30درصد آورده بهره بردار و 70 درصد وام می باشد. 

 

تسهیلات گلخانه

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما