قارچ دکمه ای

M386
M770
M769
M775
M771
M772
M773
M777

قارچ دکمه ای

قارچ دکمه ای

 

نام گونه: A. bisporus

نام جنس: Agaricus

نام خانواده (تیره): Agaricaceae

نام راسته: Agaricales

 

قارچ خوراکی دکمه ای با (نام علمی: Agaricus bisporus) شناخته می شود.

 

آشنایی با آناتومی قارچ دکمه ای:

P100

 

اندام‌های رویشی در قارچ دکمه‌ای شامل هیف­ ها و میسیلیوم­ ها هستند.

به رشته یا ساختارهای لوله‌ای مانند هیف یا ریسه گفته می‌شود که بر اثر به هم پیوستن هیف ها، میسلیوم ها تشکیل می‌شوند.

کلاهک یا Cap به قسمت کلاه مانند اندام هوایی قارچ. و پایه یا ساقه قارچ Stipe or Stalk به اندام پایه ای قارچ که کلاهک روی آن قرار گرفته است، گفته می شود.

کلاهک به‌وسیله یک غشا یا پرده که در حد واسط کلاهک و پایه قرارگرفته است، پوشیده شده است که به آن غشا یا پرده قارچ Veil membrane می گویند.

با نزدیک شدن به بلوغ قارچ غشا پاره می‌شود و تیغه ها در زیر کلاهک نمایان می‌شود، تیغه محل تشکیل اسپورهای قارچ است. قارچ‌ها با تولید و انتشار اسپور تکثیر می‌شوند. اسپور همچون گردی که از تیغه های پشت قارچ بیرون می ریزد و با کشت آن روی گندم پخته، طی عملیاتی بذر قارچ را تولید می کنند.

P101

 

تجهیزات و ابزارآلات موردنیاز:

1- قفسه

2- دستگاه گرمایشی

3- دستگاه سرمایشی

4- دستگاه رطوبتی

5- آبپاش

6- دماسنج (میله ای، مینیمم، ماکزیمم و …)

7- رطوبت سنج

8- کانال پلاستیکی دو لایه جهت توزیع یکنواخت هوای سرد و گرم

 

سالن پرورش:

ابعاد سالن پرورش قارچ دکمه ای بهتر است مستطیل و ترجیحا 12*5 متر باشد.

ارتفاع سالن برای کنترل بهتر دما و رطوبت و چرخش هوا بهتر است حداقل 3 و حداکثر 4 متر باشد.

 

آموزش پرورش قارچ دکمه ای:

 

۱- ریسه دوانی در کمپوست

P102

روز اول: تنظیم دما در 25 درجه سانتی گراد

روز دوم: برش زنی نایلون کمپوست و گذاشتن روزنامه

روز سوم تا چهاردهم: خیس کردن روزنامه و حفظ دمای داخل کمپوست در 25 درجه سانتی گراد

روز چهاردهم: وقتی که سطح کمپوست کاملا سفید شد اقدام به خاکدهی به قطر 3 سانتی متر

 نکته: در مرحله ریسه دوانی در کمپوست رطوبت محیط حدود ۹۰ تا ۹۵% در نظر گرفته می‌شود تا علاوه بر تأمین رطوبت مورد نیاز کمپوست از خشک شدن نیز جلوگیری شود.

در طول این مدت باید سطح کمپوست با روزنامه پوشیده شود و سطح روزنامه‌ها با آبپاش آبیاری شود. معمولا میزان Co2 در این مرحله در بستر 10000-5000 پی پی ام می باشد.

 

۲– ریسه دوانی در خاک پوششی :

P103

روز چهاردهم تا سی ام: پس از سفید شدن کمپوست، ادامه‌ی رشد رویشی میسلیوم ها باید در خاک‌پوششی صورت گیرد. پس از خاکدهی روزنامه گذاشته و تا روز سی ام که سطح خاک کاملا سفید شود حفظ رطوبت روزنامه و حفظ دمای 25 در داخل کمپوست

نکته: رافلینگ در شرایطی که بافت خاک خوب باشد توصیه نمی شود.

 

۳- هوادهی :

P104

پس از سفید شدن میسیلیوم ها در خاک پوششی، باید از رشد رویشی میسلیوم جلوگیری کنیم و آن را وادار کنیم تا وارد فاز زایشی شود؛ به همین دلیل هوادهی می‌کنیم یعنی دما و co2 را کاهش داده و شرایط محیطی ویژه‌ای برای میسلیوم ها فراهم می‌کنیم تا وارد فاز زایشی و تولید اندام بارده قارچ شوند.

در فاز زایشی اندام‌های باردهی قارچ در شرایط شوک دهی تشکیل می‌شود و رشد می‌کند و حفظ شرایط رشد میسلیوم و اندام‌های باردهی مهم‌ترین کاری است که باید انجام شود.

روز سی ام: زمانی که خاک کاملا سفید شد با روزنامه ها خداحافظی و به خاک مستقیم آب می دهیم 3 لیتر در مترمربع و رساندن دما به 23 و باز کردن دریچه های خروجی و تزریق اکسیژن به سالن

روز سی و یکم: رساندن دما به 21

روز سی و دوم: رساندن دما به 19

 

۴– باردهی :

روز سی و سوم الی آخر: حفظ رطوبت خاک و دمای 19 درجه

پس از ۷ روز بعد از شوک دهی قارچ وارد مراحل ته سنجاقی و رشد و نمو اندام باردهی قارچ می‌شود. با تشکیل اندام بارده، باید شرایط را برای رشد و نمو آن فراهم کنیم تا تبدیل به قارچ شوند.

دما، رطوبت و غلظت Co2 از مهم‌ترین فاکتورهای محیطی برای تشکیل اندام بارده قارچ هستند. بهترین دما برای تشکیل اندام بارده قارچ ۲۰ درجه سانتی گراد در کمپوست و دمای  ۱۸ درجه سانتی گراد برای هوا می‌باشد.

غلظت Co2 ناشی از میزان تولید Co2 از میسلیوم ها و میزان Co2  موجود در هوای تازه می‌باشد. غلظت کل Co2 برای تشکیل اندام باردهی باید حدود ۲۰۰۰ پی پی ام باشد.

برداشت قارچ ها در مرحله اول را فلش اول می گویند. پس از برداشت اول با تمیز کردن سطح بستر از قارچ های باقیمانده و آبیاری مجدد، پین های فلش دوم شروع به رشد کرده و در نهایت برداشت دوم و سوم نیز خواهیم داشت که به آن ها فلش دوم و فلش سوم گفته می شود .

5- بازاریابی، بسته بندی و فروش قارچ دکمه ای

مرحله پایانی کار فروش هست که میتوان گفت مهم ترین بخش کار می باشد. چون از زمان برداشت شما مدت کمی برای عرضه به بازار خواهید داشت.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

مشاوره پرورش قارچ

M778

کمپوست

P96
P97
P99
P95