نمایشگاه های کشاورزی

نمایشگاه های کشاورزی

اطلاع رسانی نمایشگاه های کشاورزی ایران و جهان | گلخانه یار

 

قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدام، صحت اطلاعات را از برگزار کننده رویداد، استعلام نمایید | با احترام گلخانه یار

محل تبلیغات شما

نمایشگاه های کشاورزی ایران

M1218

 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

 

تاریخ برگزاری: 1 تا 4 مرداد 1402

زمان بازدید: – – – –

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

M1265

 

هفتمین نمایشگاه بین المللی شیلات،ابزیان،ماهیگیری وصنایع وابسته

 

تاریخ برگزاری: 13 تا 16 آذر 1402

زمان بازدید: – – – –

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

M1217

 

هفتمین نمایشگاه خشکبار،گیاهان دارویی،زعفران،فناوری،صنایع و خدمات وابسته

 

تاریخ برگزاری: 22 تا 25 آذر 1402

زمان بازدید: – – – –

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

M1218

 

هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

 

تاریخ برگزاری: 12 تا 15 دی 1402

زمان بازدید: – – – –

محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه های کشاورزی

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما