زنگ برگ (زنگ قهوه ای)

M1088
M1091
M1089
M1087
M1086
M1092
M1093
M1090

زنگ برگ (زنگ قهوه ای)

زنگ برگ (زنگ قهوه ای)

Leaf Rust / Brown Rust

عامل بیماری:

Puccinia triticina

علائم بیماری: 

علائم ایجاد شده روی برگ ها، کروی و تا حدی بیضوی و از علائم زنگ ساقه (زنگ سیاه) کوچکترند. معمولا به هم نمی رسند و محتوی توده یوردیوسپورهای نارنجی تا قهوه ای مایل به نارنجی می باشند.

ابتدا علائم آلودگی بر سطح فوقانی برگ ها و غلاف های برگ و گاهی اوقات روی یقه و ریشک ها یافت می شود.

رشد و توسعه بیماری:

گیاهان میزبان:

خسارت:

روش های کنترل:

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.

کنترل بیولوژیک:

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.