کرم برگخوار کارادرینا

M932
M934
M930
M935
M936
M931
M929
M933

کرم برگخوار کارادرینا

کرم برگخوار کارادرینا

 

گونه: Spodoptera exigua

جنس: Spodoptera

خانواده: Noctuidae

 

چرخه زندگی:

 

 

شکل شناسی:

طول بدن پروانه: 13-10 میلیمتر

پروانه این آفت شب پرواز بوده که رنگ بالهای رویی قهوه ای است و روی هر یک از آنها دو عدد لکه وجود دارد. لکه اولی به شکل لوبیا و دومی گرد است. و لکه ها به رنگ نارنجی می باشند رنگ بالهای زیری سفید است.

رنگ لارو کارادرینا به طور معمول سبز است. ولی گاها به رنگ قهوه ای و حتی سیاه هم دیده می شوند. در دو طرف بدن آنها نوارهای باریک سیاه نارنجی و سفید رنگی وجود دارد.

 

زیست شناسی:

با شروع سرمای پاییز و زمستان لاروها تبدیل به شفیره شده و در زیر کلوخه های خاک و یا در پناهگاهی مخفی می شوند.

 

گیاهان میزبان:

 

خسارت:

در ابتدا که لاروها کوچک هستند در اثر تغذیه برگها را بصورت توری در می آورند. و به تدریج که لاروها رشد می کنند از بقیه قسمت های سبز برگ نیز تغذیه و آنها را سوراخ می نمایند. 

در صورت طغیان، لاروها حتی رگبرگ ها را خورده و آنها را نابود می کنند. 

 

روش های کنترل:

 

 

کنترل بیولوژیک:

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.