مگس سفید گلخانه

M44
M43
M39
M42
M41
M854
M853
M40

مگس سفید گلخانه

مگس سفید گلخانه

 

گونه: Trialeurodes vaporariorum

جنس: Trialeurodes

خانواده: Aleyrodidae

 

حشره بالغ و پوره های این آفت از شیره گیاهی می مکند. که البته تغذیه پوره ها شدیدتر بوده و خسارت بیشتری را وارد می آورند.

 

چرخه زندگی:

1- تخم: تخم ها به شکل بیضی (ابتدا سبز متمایل به زرد بوده و سپس به رنگ تیره در می آیند)

2- پوره: 4 مرحله پورگی که مرحله آخر همان شفیرگی می باشد.

3- شفیره

4- حشره بالغ

 

شکل شناسی:

طول بدن حشره بالغ: 1.5 – 1 میلیمتر

ماده ها معمولا بزرگتر از افراد نر هستند.

بدن و بالها سفید رنگ بوده که این رنگ ناشی از ماده سفید رنگ مومی و چسبناکی است که روی بدن را می پوشاند.

 

گیاهان میزبان:

خیار، گوجه فرنگی، ریحان، کاهو، سیب زمینی، خربزه، کدو، نخودفرنگی، توتون، لوبیا و…

گیاهان زینتی: ژربرا، شمعدانی، داودی، گل کاغذی، بگونیا، گل میمون، شاه پسند، ختمی چینی و …

 

خسارت:

4-12 نسل در سال دارد و تعداد نسل ها وابسته به شرایط مختلفی (اقلیم،فصل و…) است.

تغذیه از شیره گیاهی توسط پوره ها و حشرات کامل سبب ضعف گیاهان و توقف رشد می شود.

«ناقل بیماری های ویروسی»

 

روش های کنترل:

کنترل بیولوژیک:

Encarsia formosa Gahan ?

 

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.