شته مومی کلم

M927
M926
M921
M922
M924
M923
M928
M925

شته مومی کلم

شته مومی کلم

 

گونه: Brevicoryne brassicae

جنس: Brevicoryne

خانواده: Aphididae

 

چرخه زندگی:

شته ماده به صورت بکرزایی تولید مثل می کند. هر شته ماده 80 تا 100 پوره می زاید.

حشره کامل: تا 20 نسل در سال (در شرایط مناسب)

 

شکل شناسی:

شته ماده بی بال به رنگ سبز تیره یا روشن و پوشیده از موم است.

 

زیست شناسی:

 

گیاهان میزبان:

کلم، شلغم، تربچه و چلیپائیان

 

خسارت:

این شته به برگ، ساقه و گل های گیاه میزبان خسارت وارد کرده و محصول را کاهش می دهد.

قاشقی شدن برگ ها و پیچیدگی از علائم خسارت این شته است.

تولید عسلک و در نتیجه جلب قارچ فوماژین از دیگر علائم خسارت می باشد.

«ناقل بیماری های ویروسی در کلم»

 

روش های کنترل:

استفاده از ارقام مقاوم

حذف علف های هرز

حفاظت از دشمنان طبیعی

 

کنترل بیولوژیک:

 

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.