شته

شته

شته

 

شته ها نوعی حشره مکنده هستند.

«ناقل بیماری های ویروسی»

این گونه خاص حشرات کوچکی هستند که شیره گیاهان را می‌مکند و عضو Aphididae هستند.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.