سوسک برگخوار صنوبر

M8
M7
M9
M15
M1
M11
M12
M10

سوسک برگخوار صنوبر

سوسک برگخوار صنوبر

 

گونه: Chrysomela populi

جنس: Chrysomela

خانواده: Chrysomelidae

 

حشره كامل و لاروهاي سوسک برگخوار صنوبر از آفات درجه اول درخت صنوبر می باشند.

 

چرخه زندگی: 

تخم: (دسته 30-20 تایی) سطح زیرین و رویی برگ و گاهی روی تنه درخت

لارو: دارای 3 سن لاروی می باشد.

 پیش شفیره و شفیره: روی ساقه و سطح زیرین برگ

 حشره کامل: 1 نسل، در بعضی مناطق 3-2 نسل

M846

شکل شناسی:

طول بدن حشره کامل 14-9 میلیمتر، به شکل بیضی کشیده و در سطح پشتی برآمده و محدب می باشد. سـر و گـردن و پاهـاي حشره تیره و بالپوش ها قرمز نارنجی با لکه سیاه رنگی در انتها می باشد. جنس ماده کمی بزرگتر از نر است.

لاروهای سن اول رنگ تیره ای داشته و با تعویض هر جلد رنگ روشن تری پیدا می کنند.

لاروهای سن اول و دوم غالبا به صورت دسته جمعی و لاروهای سن سوم عمدتا به صورت انفرادی بسر می برند. 

 

زیست شناسی:

حشرات کامل زمستان گذران به تدریج از اواسط تا اواخر فروردین ماه ظاهر می شوند. و پس از تغذیه از برگهای تازه صنوبر و جفتگیری، از اوایل اردیبهشت تخم ریزی را آغاز می کنند.

پس از طی 3 مرحله لاروی، پیش شفیرگی و شفیرگی، در اوایل خرداد اولین حشرات کامل نسل جدید ظاهر می شوند. این سوسک ها پس از چند روز تغذیه، در پای درختان، زیر علف های هرز به حالت دیاپوز رفته و تا سال بعد در آنجا بسر می برند.

 

گیاهان میزبان:

هم لاروها و هم حشرات کامل از برگ های جوان گیاهان مختلف خانواده بیدیان (Salicaceae) به ویژه گونه های صنوبر (Populus) و بید (willow) تغذیه می کنند.

M845

خسارت:

حشره کامل و لاروهای سنین مختلف آن از برگهای جوان صنوبر تغذیه نمونده و باعث بدشکلی و نابودی کامل برگ های تازه می شوند.

لاروها از سطح برگها تغذیه می کنند، فقط برگ های تازه جوانه زده خورده می شود. لاروها روی شاخه های انتهایی و برگ های جوان در شاخه های جانبی متمرکز هستند.

لاروهای سن سوم هم برگهای مسن تر و هم بخش های بیشتری از پهنک برگ، بجز رگبرگ های میانی را مورد تغذیه قرار می دهند.

سوسک های برگخوار صنوبر در صورت تهدید می توانند مایع بدبویی را از بدن خارج کنند. سالیسین مصرف شده از تغذیه برگ را از چندین سد سلولی به ترشحات دفاعی خود منتقل می کنند و در آنجا به ماده دفاعی سالیسیل آلدئید تبدیل می شود.

M844

 

روش های کنترل:

 

کنترل بیولوژیک:

Picromerus bidens ?

 

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.