آفات

آفات

عوامل زیستی خسارت‌زای گیاهی را به‌طور کلی آفات گیاهی (Plant Pests) می‌گویند.

در تعریف آفات گیاهی آمده است: «هر گونه، زیر گونه یا بیوتیپ گیاهی، جانوری یا پاتوژنی که باعث آسیب، خسارت و یا مرگ گیاه و محصول گیاهی شود».

در صورتی که شرایط اقلیمی‌ در منطقه جدید برای رشد و تکثیر آفات گیاهی مناسب باشد، گیاهان آن منطقه به سرعت آلوده شده و یا نابود خواهند شد.

M901

آفات

Bemisia tabaci

عسلک پنبه

M202

تریپس

M208

مگس خربزه

M200

کفشدوزک خربزه

M203

مگس جالیز

M209

سرخرطومی جالیز

M206

پروانه کله مرده

M207

مگس مینوز

M204

کرم سفید ریشه

M205

کرم مفتولی

آفات گیاهی

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما