آفات

M202

تریپس

M208

مگس خربزه

M200

کفشدوزک خربزه

M203

مگس جالیز

M209

سرخرطومی جالیز

M206

پروانه کله مرده

M207

مگس مینوز

M204

کرم سفید ریشه

M205

کرم مفتولی

آفات گیاهی

آفات

عوامل زیستی خسارت‌زای گیاهی را به‌طور کلی آفات گیاهی (Plant Pests) می‌گویند.

در تعریف آفات گیاهی آمده است: «هر گونه، زیر گونه یا بیوتیپ گیاهی، جانوری یا پاتوژنی که باعث آسیب، خسارت و یا مرگ گیاه و محصول گیاهی شود».

در صورتی که شرایط اقلیمی‌ در منطقه جدید برای رشد و تکثیر آفات گیاهی مناسب باشد، گیاهان آن منطقه به سرعت آلوده شده و یا نابود خواهند شد.

تبلیغات (کد C)

محل تبلیغات شما

ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید

با ارسال «دانش و تجربیات شخصی خود» ما را در تکمیل اطلاعات یاری نمایید.